• tooplate_banner_wrapper
 • html5 slideshow
 • tooplate_banner_wrapper3
css slider by PhrasamutGuard.com
 
 
รับสมัคร พนักงานรักษาความปลอดภัย (รปภ.)
คุณสมบัติพนักงาน
 • เพศชาย / หญิง
 • อายุตั้งแต่ 20 - 55 ปี
 • วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
 • หากมีประสบการณ์งานรักษาความปลอดภัย บริษัท ฯ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีสุขภาพร่างกายเเข็งแรงสมบูรณ์ และไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง
 • ไม่เคยมีประวัติอาชญากรรมมาก่อน โดยผ่านการตรวจประวัติอาชญากรรม
 • บริษัทฯ จะจัดให้พนักงานปฏิบัติงานใกล้กับสถานที่พักของพนักงานมากที่สุด หรือตามความเหมาะสม
 • รายได้
 • ค่าจ้าง (สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานตามที่รัฐบาลกำหนด) (ทำงาน 12 ชั่วโมง)
 • เบี้ยขยัน (ตามเงื่อนไขบริษัท)
 • ค่าสายจราจร (ตามเงื่อนไขบริษัทฯ)
 • ค่าล่วงเวลา (ตามกฎหมายกำหนด)
 • สวัสดิการ
 • ประกันสังคม
 • กองทุนเงินทดแทน
 • เงินเบิกล่วงหน้า
 • เงินฌาปณิจสงเคราะห์
 • เงินกู้ยืม
 • ปรับค่าจ้างขึ้นต่ำ
 • ตรวจสุขภาพ
 • ตรวจสารเสพติด
 • ตรวจประวัติอาชญากร
 • สวัสดิการอื่น ๆ ตามความเหมาะสม
 • รับสมัคร หัวหน้าชุดรักษาความปลอดภัย (หน.รปภ.)
  คุณสมบัติพนักงาน
 • เพศ ชาย-หญิง
 • อายุตั้งแต่ 30 - 55 ปี
 • วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
 • หากมีประสบการณ์งานรักษาความปลอดภัย บริษัท ฯ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีสุขภาพร่างกายเเข็งแรงสมบูรณ์ และไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง
 • ไม่เคยมีประวัติอาชญากรรมมาก่อน โดยผ่านการตรวจประวัติอาชญากรรม
 • รายได้
 • ค่าจ้าง (สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานตามที่รัฐบาลกำหนด) (ทำงาน 12 ชั่วโมง)
 • ค่าตำแหน่ง (ตามเงื่อนไขบริษัทฯ)
 • ค่าสายจราจร (ตามเงื่อนไขบริษัทฯ)
 • เบี้ยขยัน (ตามเงื่อนไขบริษัท)
 • ค่าล่วงเวลาในการทำงาน (ตามกฎหมายกำหนด)
 • สวัสดิการ
 • ประกันสังคม
 • กองทุนเงินทดแทน
 • เงินเบิกล่วงหน้า
 • เงินฌาปณิจสงเคราะห์
 • เงินกู้ยืม
 • ปรับค่าจ้างขึ้นต่ำ
 • ตรวจสุขภาพ
 • ตรวจสารเสพติด
 • ตรวจประวัติอาชญากร
 • สวัสดิการอื่น ๆ ตามความเหมาะสม
 • รับสมัคร เจ้าหน้าที่สายตรวจรักษาความปลอดภัย
  คุณสมบัติพนักงาน
 • เพศ ชาย-หญิง
 • อายุตั้งแต่ 25 - 55 ปี
 • วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
 • หากมีประสบการณ์งานรักษาความปลอดภัย บริษัท ฯ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีสุขภาพร่างกายเเข็งแรงสมบูรณ์ และไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง
 • ไม่เคยมีประวัติอาชญากรรมมาก่อน โดยผ่านการตรวจประวัติอาชญากรรม
 • รายได้
 • ค่าจ้าง (สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานตามที่รัฐบาลกำหนด) (ทำงาน 12 ชั่วโมง)
 • ค่าตำแหน่ง (ตามเงื่อนไขบริษัทฯ)
 • ค่าน้ำมันรถ
 • ค่าโทรศัพท์
 • ค่าสึกหรอ
 • สวัสดิการ
 • ประกันสังคม
 • กองทุนเงินทดแทน
 • เงินเบิกล่วงหน้า
 • เงินฌาปณิจสงเคราะห์
 • เงินกู้ยืม
 • ปรับค่าจ้างขึ้นต่ำ
 • ตรวจสุขภาพ
 • ตรวจสารเสพติด
 • ตรวจประวัติอาชญากร
 • สวัสดิการอื่น ๆ ตามความเหมาะสม