• tooplate_banner_wrapper
  • html5 slideshow
  • tooplate_banner_wrapper3
css slider by PhrasamutGuard.com
 

บริษัท รักษาความปลอดภัย พระสมุทรการ์ด 2816 จำกัด จัดหารปภ. ดูแลรักษาความปลอดภัย ให้กับทรัพย์สินและสถานที่ต่างๆ ของหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน รวมทั้งบริษัท ห้างร้านต่างๆ โดยการสรรหาและพัฒนาบุคลากรที่จะปฏิบัติหน้าที่ให้บริการรักษาความปลอดภัย เพื่อลดค่าใช้จ่าย และลดปัญหาการบริการงานบุคคล ตลอดจนอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าหลากหลายประเภท ตลอด 24 ชั่วโมง

 
Image 04

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการให้บริการรักษาความสะอาด โดยการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน ด้วยการคัดสรรพนักงาน การอบรมเพิ่มความรู้ ความสามารถ ให้พนักงาน เพื่อให้ดูแลลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

* เราจัดอุปกรณ์ให้เหมาะสมกับงานลูกค้า

* จัดโปรแกรมทำความสะอาดประจำปี

* เราให้ความสำคัญในเรื่องของความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย

* เรามั่นตรวจตราและรักษาความสะอาดให้กับลูกค้าอยู่เสมอ

* เรามีเจ้าหน้าที่คอยเข้าพื้นที่ตรวจสอบการทำงานของ พนักงานทำความสะอาด ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น