บริการเสริม

ดูแลความปลอดภัยให้ลูกบ้าน เช่น จับงู, สัตว์เลื้อยคลาน

 

งานด้านไฟฟ้า ช่วยงานิติฯ