บริการของเรา

การให้บริการ

บริษัท รักษาความปลอดภัย พีเอสเอ็ม2816 เซอร์วิส จำกัด จัดหารปภ. ดูแลรักษาความปลอดภัย ให้กับทรัพย์สินและสถานที่ต่างๆ ของหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน รวมทั้งบริษัท ห้างร้านต่างๆ โดยการสรรหาและพัฒนาบุคลากรที่จะปฏิบัติหน้าที่ให้บริการรักษาความปลอดภัย เพื่อลดค่าใช้จ่าย และลดปัญหาการบริการงานบุคคล ตลอดจนอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าหลากหลายประเภท ตลอด 24 ชั่วโมง

 • คอนโดมิเนียม

 • อพาร์ทเม้นท์

 • อาคารพาณิชย์ หมู่บ้าน

 • บริษัท ห้าง ร้าน

 • หน่วยงานราชการ

 • โรงงานอุตสาหกรรม

 • โรงเรียน มหาวิทยาลัย

 • โรงแรม ศูนย์ประชุม ศูนย์การค้า

 • คลังสินค้า

 • ลานจอดรถ

 • งานเหมาดูแลนอกสถานที่

 • ฯลฯ ตามที่ผู้ว่าจ้างจะกำหนด

บริการรักษาความสะอาด

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการให้บริการรักษาความสะอาด โดยการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน ด้วยการคัดสรรพนักงาน การอบรมเพิ่มความรู้ ความสามารถ ให้พนักงาน เพื่อให้ดูแลลูกค้าได้อย่างมีประสิทธภาพ

 • จัดโปรแกรมทำความสะอาดประจำปี

 • เราให้ความสำคัญในเรื่องของความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย

 • เรามั่นตรวจตราและรักษาความสะอาดให้กับลูกค้าอยู่เสมอ

 • เรามีเจ้าหน้าที่คอยเข้าพื้นที่ตรวจสอบการทำงานของ พนักงานทำความสะอาด ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น