นโยบายบริษัท

วัตถุประสงค์ในการดำเนินงาน

บริษัท รักษาความปลอดภัย พีเอสเอ็ม2816 เซอร์วิส จำกัด มีวัตถุประสงค์ให้บริการรักษา ในทรัพย์สินเชิงธุรกิจ โดยมีทีมงานผู้ก่อตั้ง ทีมบริหารงานและที่ปรึกษา ที่มีประสบการณ์ ความชำนาญด้านรักษาความปลอดภัย ทั้งทหาร ตำรวจ และนักธุรกิจ ร่วมกันจัดตั้งบริษัท เพื่อสนองตอบความต้องการทางสังคม มีความยินดีอย่างยิ่งที่จะให้บริการด้านการ รักษาความปลอดภัยทั้งทรัพย์สิน อาคารสถานที่ มีระบบการป้องกันควบคุม ตรวจสอบและฝึกอบรมเจ้าหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อแบ่งเบาความรับผิดชอบของท่านในการดูแลทรัพย์สินอาคารสถานที่อย่างมีประสิทธิภาพ

 

นโยบายบริษัท

ให้บริการป้องกันดูแลทรัพย์สินอย่างครบวงจร มีมาตรฐานงานที่ดีเยี่ยมตามความต้องการของผู้ว่าจ้าง โดยจะมีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติอย่างใกล้ชิด เน้นคุณภาพการให้บริการ ที่มีการพัฒนาทั้งด้านบุคคลากร เทคโนโลยีต่างๆอย่างต่อเนืองและทันสมัยตลอดเวลา โดยจะต้องอยู่ในกรอบของ พ.ร.บ.รักษาความปลอดภัย พ.ศ.2558 เพื่อให้เกิดความพึงพอใจสูงสุดและไว้วางใจให้เราเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยดำเนินการรักษาความปลอดภัยแทนผู้ว่าจ้าง